Your are here: Main page > e-Faktura

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password
PKN ORLEN uruchomił dla swoich klientów flotowych nowoczesny system faktury elektronicznej

E- faktury są dużo wygodniejsze do przechowywania, dostęp do nich jest dużo szybszy, możliwy z każdego miejsca, w dowolnym momencie. Do skutecznego odbioru wystarczy przeglądarka internetowa i konto mailowe.

Klient otrzymuje natychmiastowy dostęp do e-faktury, zaraz po jej wystawieniu przez koncern. O możliwości pobrania e-faktury zostanie wysłane powiadomienie na skrzynkę e-mailową.

Klient (i wskazani przez niego użytkownicy) mogą dowolnie zarządzać, w oparciu o nadawane loginy, dostępem do faktur:

Korzystanie z systemu faktury elektronicznej zapewnia m.in.:
  • archiwizację dokumentów w wersji elektronicznej przez okres wymagany prawem – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (co najmniej 7 lat), 
  • podgląd zawartości dokumentu w postaci czytelnej (PDF),
  • możliwość szybkiego wyszukiwania, sortowania dokumentów według ustalonych kryteriów, np.data wystawienia dokumentu, numer dokumentu 
  • możliwość wygenerowania wydruku dokumentu
  • rejestrowanie każdego wydruku
  • możliwość pobrania dokumentu 
  • rejestrowanie każdego pobrania pliku 


Każdy klient programu FLOTA może teraz zamienić tradycyjną fakturę papierową na nowoczesną e-fakturę, osiągając jeszcze więcej korzyści z uczestnictwa w programie.

  Regulamin korzystania z elektronicznej Aplikacji e-Faktura
  Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej


Aby otrzymywać fakturę w wersji elektronicznej prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie oświadczenia i odesłanie na adres:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Dział Sprzedaży Kart Flotowych
ul. Chemików 7
09-411 Płock