Your are here: Main page > Rodzaje kart flotowych

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password
Rodzaje kart

PKN ORLEN oferuje dwa rodzaje kart flotowych:

  • kartę typu "S" - wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu
  • kartę typu "K" - wystawianą imiennie na kierowcę


Na każdej karcie flotowej można zaprogramować limity - według oczekiwań klienta:

  • liczby dziennych wizyt na stacjach paliwowych (liczba transakcji/dzień)
  • ilości tankowanych paliw (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w litrach)
  • wartości zakupionych produktów i usług (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w PLN)


Ponadto istnieje możliwość uruchomienia na kartach flotowych opcji obligującej kierowcę do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta wewnętrznego firmy do rozksięgowywania transakcji flotowych, co zapewnia szczegółową kontrolę nawet pojedynczych zakupów. W ten sposób można skutecznie eliminować tankowanie nadmiernej ilości paliwa przez auta służbowe lub niedozwolone wizyty na stacjach, np. w dni wolne od pracy. Tylko od klienta zależy, jakie parametry zostaną zapisane na karcie. W tym zakresie zostawiamy klientom calkowitą dowolność.