Your are here: Main page

Od 1 marca 2017 r. nowe stawki za przejazd A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 2, 3, 4, 5

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków działając w trybie przewidzianym w § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą, obowiązującego w stosunku do systemów pobierania opłat za przejazd autostradą ustalonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, informuje, że od 1 marca 2017 r. obowiązywać będą nowe wysokości opłat za przejazd dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5.

Tabela opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków obowiązujące od 1 marca 2017 r.