Your are here: Main page

Zmiana stawek opłat za przejazd od 1 marca 2015 na Autostradzie A4 (Katowice-Kraków) zarządzanej przez Stalexport SA

Od 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Wysokość opłat wynosić będzie na każdym z dwóch placów poboru opłat:

  • 5 zł – pojazdy pierwszej kategorii: motocykle,
  • 10 zł – pojazdy pierwszej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach,
  • 16,50 zł - pojazdy drugiej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami,
  • 16,50 zł - pojazdy trzeciej kategorii: pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami,
  • 26,50 zł - pojazdy czwartej i piątej kategorii: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami oraz pojazdy ponadnormatywne.

Tabela stawek opłat obowiązujących od 1 marca 2015