Your are here: Main page > Jak korzystać z karty flotowej

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password
Zasady korzystania z Kart Flotowych dla kierowców pojazdów należących do FLOTY:

  • Karta Flotowa umożliwia tankowanie paliw lub zakup usług na stacjach ORLEN i BLISKA, objętych programem FLOTA. Na stacjach tych, oznaczonych logo FLOTY, zainstalowano terminale kartowe, obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  • Każdej Karcie Flotowej przypisany jest numer PIN. Należy go zapamiętać. Znajomość PIN jest warunkiem dokonania transakcji przy pomocy danej karty. W żadnym wypadku nie  wolno udostępniać PIN osobom nieupoważnionym oraz pozostawiać PIN razem z kartą;
  • Utratę, kradzież lub zniszczenie Karty Flotowej należy niezwłocznie zgłosić na INFOLINIĘ PROGRAMU FLOTA: 

             801 235 682 - z telefonów stacjonarnych

             501 235 682 - z telefonów komórkowych

             Koszty połączeń - wg taryfy operatora

  • Dokonanie Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej następuje przez okazanie Karty Flotowej pracownikowi stacji, wprowadzeniu Karty Flotowej przez użytkownika do Terminala (czytnika kart flotowych), wprowadzeniu 4-cyfrowego numeru PIN i odebraniu wystawionego przez stację Wydruku z Terminala, potwierdzającego dokonanie transakcji i poprawność numeru PIN. Posłużenie się Kartą Flotową jest możliwe po uprzednim poinformowaniu pracownika stacji o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej.