Your are here: Main page > Ogólne Warunki Sprzedaży

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password
Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flota PKN ORLEN S.A. i stanowią integralną część Umowy o Wydanie i Używanie Kart Flota (OWSiUKF 2018)