Your are here: Main page > System e-TOLL

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password

Płać kartą Flotową PKN ORLEN za przejazdy drogami płatnymi w Polsce w systemie e-TOLL!

e-TOLL zastępuje viaTOLL

Od 1 października 2021 jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce jest system e-TOLL i już teraz za pośrednictwem portalu flotowego możesz wskazać kartę flotową jako sposób rozliczania tej opłaty za przejazdy po drogach ekspresowych i krajowych oraz płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA tj. A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica w ramach systemu e-TOLL.

Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany jest użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po drogach ekspresowych i krajowych oraz płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA tj. A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica.

Wraz z wdrożeniem systemu e-TOLL zmianie ulega technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej.  Wykorzystywane dotychczas w systemie viaTOLL urządzenia nie działają w nowym systemie eTOLL, dlatego ich użytkownicy powinni wyrejestrować i zdać urządzenie OBU, aby uzyskać zwrot kaucji. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu urządzeń dostępne są na stronie  https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll/

W nowym systemie przekazywanie danych w technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych (GNSS) możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia OBU, Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego (ZSL) lub aplikacji mobilnej e-TOLL. Lista zintegrowanych z systemem e-TOLL operatorów urządzeń OBU/ZSL udostępniona jest na stronie https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urządzenia/obu/

Więcej informacji o e-TOLL znajdziesz na stronie etoll.gov.pl

Dodatkowe informacje na Infolinii Programu FLOTA:

801 235 682, czyli 801 2 FLOTA – z telefonów stacjonarnych

501 235 682, czyli 501 2 FLOTA – z telefonów komórkowych