Your are here: Main page > Towary i usługi dostępne na kartę

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password
Limity kart pozwalają na określenie dostępnej:
- dziennej oraz miesięcznej ilość wybranych paliw, wyrażoną w litrach
- dziennej oraz miesięcznej wartości wybranych produktów pozapaliwowych, wyrażoną w PLN.


Ustalenie limitu karty pozwala na wybór dostępnych produktów z określonych grup produktowych, aby klienci mogli jak najlepiej dostosować asortyment dostępny na karty do realnych potrzeb i specyfiki swoich flot.


W konfiguracji limitów ilościowych i wartościowych zostawiamy klientom całkowitą dowolność.